logo nove 

ikona blizsi podminky png

ikona povolenky png

ikona zaber png

Bližší podmínky

Povolenky

Záběr 2022

ikona brigady png

ikona zavody

ikona prihlaska png

Brigády

Závody

Přihláška

bře 07 2021

Povolenky

!!!!!    S ohledem na epidemii Covid-19

sledujte prosím aktuální informace k

výdeji povolenek na úvodních stránkách

našeho webu !!!!!

 

 

 

 

Přehledy o úlovcích za rok 2021 včetně Sumáře úlovků, řádně vyplněné, seřazené abecedně podle jednotlivých revírů na kterých rybář lovil a sečtení docházek na jednotlivé revíry musí být odevzdány do 15. ledna 2022 včetně na adresu organizace. Kdo bude tyto doklady zasílat poštou, v případě nejasností předloží doklad o odeslání. Ti členové, kteří se rozhodnou k vyřízení povolenky v termínech 18.12.2021, 8.1.2022 a 15.1.2022 mohou odevzdat „Záznam o docházce“ a „Sumář úlovků“ při výdeji povolenky.

 

Termíny a místa výdeje povolenek na rok 2022

 

V roce 2022 bude den vydávání

povolenek sobota !!!

 

 
                     

  Kancelář PS Slavkov u Brna, Špitálská 951

       
       

18.12.2021

od 8.00 hod. do 11.30 hod.

       

8.1.2022

od 8.00 hod. do 11.30 hod.

       

15.1.2022

od 8.00 hod. do 11.30 hod.

12.2.2022

od 8.00 hod. do 11.30 hod.

26.2.2022

od 8.00 hod. do 11.30 hod.

       
                     
                     

Ceny povolenek a poplatků na rok 2022

 
                     

povolenka

mimopstruhová

pstruhová

 

Republiková

3600,- Kč

3750,- Kč

Roční

950,- Kč

1000,- Kč

Poloviční (mládež 16-18 let, ZTP, ZTTP)

500,- Kč

500,- Kč

Měsíční

650,- Kč

650,- Kč

Týdenní

400,- Kč

400,- Kč

Denní

150,- Kč

150,- Kč

Mládež (do 15-ti let)

300,- Kč

300,- Kč

 

zápisné

 

Dospělí a mládež (16-18 let)

1000,- Kč

Mládež (do 15-ti let)

0,- Kč

členské příspěvky

 

Dospělí a mládež (16-18 let) udržovací - bez práva na povolenku

450,- Kč

Dospělí a mládež (16-18 let) pro výdej povolenky

1300,- Kč

Mládež  (do 15-ti let)

200,- Kč

 

další poplatky

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva a soupis revírů

20,- Kč

Manipulační poplatek

30,- Kč

                     
                     

UPOZORNĚNÍ: Členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce února 2022 v termínech pro výdej povolenek. V případě, že tak člen neučiní, je povinen znovu uhradit zápisné. (dle § 6 odst. 3g Stanov MRS). Kdo má zaplněnou průkazku členskými známkami, připraví si zároveň novou fotografii.

Při úhradě pouze členského udržovacího příspěvku ve výši 450,- Kč, není právo v aktuálním roce na výdej povolenky. Člen, který bude žádat v aktuálním roce o povolenku, zaplatí členský příspěvek, povolenku + další předepsané platby. Uvedené skutečnosti vychází z nových Stanov svazu, schválených na IX. sjezdu MRS dne 5.10.2019. Přesné znění je formulováno ve Stanovách svazu, popřípadně v dalších svazových dokumentech.

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku. Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech včetně fotografie, aby odpovídala skutečnosti. Proto si je zkontrolujte a případné nesrovnalosti si nechte opravit při výdeji povolenky. Zároveň nahlaste vaši novou nebo změněnou e-mailovou adresu pro možnost zasílání informací a Záběru.

 
                     
                                
                     

Po 26. únoru 2022 budou povolenky vydávány pouze v  úředních hodinách.

     

K výdeji povolenky je nutné si přinést všechny potřebné a platné doklady.

Úřední hodiny PS jsou mimo měsíc červenec a prosinec vždy poslední úterý v měsíci

- zimního času od 17:00 do 18:00 hod.
- letního času od 18:00 do 19:00 hod.

     

Aktuality

4.3. 2022 - Dětský kroužek - Lov na dírkách 2022 - reportáž

23.2. 2022 - Memoriál Františka Capity - reportáž

30.12. 2021 - PF 2022, PF_2022