logo nove 

ikona blizsi podminky png

ikona povolenky png

ikona zaber png

Bližší podmínky

Povolenky

Záběr 2021

ikona brigady png

ikona zavody

ikona prihlaska png

Brigády

Závody

Přihláška

čec 02 2020

Rybářské závody Bučovice 2020

 Rybářské závody v Bučovicích proběhnou v 

sobotu dne 11.7.2020

 

Organizační pokyny

• Prezentace: 6.00 - 6.55 hod.
• Začátek lovu: 7.00 hod.
• Mládež: lov na revíru Křovačka 1
• Dospělí: lov na revíru Cézava 3A
• Ukončení lovu mládež: 12.00 hod.
• Ukončení lovu dospělí: 13.00 hod.
• Vyhlášení výsledků: 14.00 hod.
• Startovné: dospělí a poloviční 200,- Kč
• Startovné: mládež 50,- Kč

 

Závodní řád

• Místo k lovu ryb, které si rybář vylosuje platí po celou dobu trvání rybářských závodů. Svévolná výměna místa, mezi závodníky může vést k vyloučení ze závodu.
• Rybář smí chytat dle ustanovení Bližších podmínek pro výkon rybářského práva (Rybářský řád).
• Podmínkou účasti v závodu je platná svazová povolenka
• Hodnoceny a do výsledku budou započítány všechny druhy ulovených ryb a to následovně :
o Ryby ušlechtilé: cm = 1bod (mají ze zákona stanovenou minimální lovnou délku např. kapr, štika atd.)
o Ryba bílá do 20 cm včetně: kus = 1 bod (např. karas, cejn, plotice atd)
o Ryba bílá nad 20 cm: cm = 1 bod
o Míra všech ulovených ryb se zaokrouhluje na celé centimetry směrem dolů
• Rybář si smí ponechat pouze 1 ks ryby a ta bude rozhodčím v záznamu zakroužkována.
• Pokud si rybář rybu "zasáčkuje" - dá do vezírku, tuto již nesmí později měnit za jinou (větší apod.).
• Rozhodčí, kteří budou přiděleni jednotlivým lovcům, si budou jednotlivé úlovky (míru v cm) zaznamenávat do svých záznamů a ty pak předloží k vyhodnocení.
• Každý závodník je povinen na svém stanovišti udržovat pořádek.
• Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
• Rybáři jsou povinni řídit se těmito pokyny a uposlechnout případné výzvy rozhodčích. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka rozhodčím ze závodu bez náhrady.

Hodnocení: O celkovém vítězi rozhoduje počet dosažených bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet ulovených ryb, potom los

Petrův zdar!

Aktuality

13. 5. 2021 - Školení nových žadatelů o vydání prvního rybářského lístku pro rok 2021. Info viz. článek "Školení nových žadatelů 2021".

10. 5. 2021 - Zvolen nový předseda spolku Ing. arch. Zdeněk Koudelka